Meddelelse om anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34 i direktiv 2014/25/EU Anmodning indgivet af en ordregivende enhed — Forlængelse af fristen for vedtagelse af gennemførelsesretsakter 2020/C 243/11