Kommissionens forordning (EØF) nr. 1920/85 af 11. juli 1985 om fastsættelse for produktionsåret 1985/86 af den minimumspris, der skal betales til producenterne for Williams-pærer og af producentstøtten for sukkerlage