Úřední věstník Evropské unie, L 127, 20. květen 2005