LAUSUNTO ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välillä (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) Valmistelija: Petras Auštrevičius