Официален вестник на Европейския съюз, C 11, 16 януари 2008г