Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 364, 20. joulukuuta 2001