Euroopan unionin virallinen lehti, L 276, 07. lokakuuta 2006