Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CA 325, 14 december 1991