Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 220, 2013m. rugpjūčio 1d