De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 40, 11. februar 1982