Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 130, 22. toukokuuta 1997