Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1759 2019 m. spalio 23 d. kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio gaminių, skirtų vartoti žmonėms, siuntas, sąrašą iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedas (Tekstas svarbus EEE)