Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1759 annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- ja ternimaitotuotteiden erien tuonti unioniin on sallittu (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)