Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1759, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EL) nr 605/2010 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi (EMPs kohaldatav tekst)