Εκτελεστικόσ Κανονισμόσ (ΕΕ) 2019/1759 Τησ Επιτροπήσ της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τη συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Εξαρτήσεων του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)