Europeiska unionens officiella tidning, C 274, 11 september 2012