Uradni list Evropske unije, C 274, 11. september 2012