Publicatieblad van de Europese Unie, C 274, 11 september 2012