Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 274, 11 ta' Settembru 2012