Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 274, 2012. gada 11. septembris