Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 12 oktober 1995. # Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. # Medlemsstats fördragsbrott - Direktiv 90/619/EEG - Underlåtenhet att införliva. # Mål C-242/94. kommissionen mot Spanien TITJUR