Úřední věstník Evropské unie, L 144, 04. červen 2008