De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 70, 13. marts 1987