Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 135, 2004. gada 13. maijs