Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 135, 2004. május 13