Euroopan unionin virallinen lehti, C 135, 13. toukokuuta 2004