Kommissionens forordning (EØF) nr. 1116/87 af 23. april 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes