Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 228, 29 september 1976