De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 228, 29. september 1976