Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 137, 04 czerwiec 2005