Euroopan unionin virallinen lehti, C 137, 04. kesäkuuta 2005