Úřední věstník Evropské unie, C 137, 04. červen 2005