Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Fiskets sociala dimension (förberedande yttrande)