Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Dimensiunea socială a pescuitului” (aviz exploratoriu)