Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 369, 6 december 1997