Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 369, 6 december 1997