Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 209, 19 augusti 1996