Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8764 – Sedgwick / Cunningham Lindsey) (Tekstas svarbus EEE. )