Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 205, 12 ta' Lulju 2012