Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 205, 2012. gada 12. jūlijs