Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 205, 12 Iúil 2012