Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/240, annettu 20 päivänä helmikuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/47 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K (2020) 1082) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)