Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 5, 2013. január 10