Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (Podle článku 16 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29).) (Věc AT.40410 – Ethylen) 2021/C 24/08