BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22.10.1991 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.137 - BANKAMERICA / SECURITY PACIFIC) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)