Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 6, 30 januari 1959