Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 15, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90 af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande