98/271/EG: Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 houdende derde wijziging van Beschikking 97/285/EG betreffende beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje (Voor de EER relevante tekst)