Arrest van het Hof van 5 oktober 1994 in zaak C-47/91: Italiaanse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Brief waarbij procedure van artikel 93, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag wordt ingeleid — Opschorting van steunmaatregelen — Kwalificatie van steun: nieuwe steunmaatregelen)