Domstolens dom af 5. oktober 1994 i sag C-47/91, Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Annullationssøgsmål — statsstøtte — skrivelse om indledning af proceduren i henhold til artikel 93, stk. 2, første afsnit — suspension af støtteudbetalingen — kvalifikation af støtten som en ny støtteforanstaltning)